Liity jäseneksi
Liity jäseneksi


Date:27 maaliskuu, 2017

Nilza Mafla, tapahtumavastaava

Olen Nilza, Nuhevin hallituksen jäsen, mediatuottaja-käsikirjoittaja sekä nuorisojärjestö Miilza project ry:n puheenjohtaja. Elämänkatsomukseni perustuu ihmisyyteen ja kaikkien elävien olentojen sekä maapallon kunnioittamiseen. Haluan olla mukana luomassa tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen koetaan arvokkaaksi. Haluan myös olla luomassa Helsingistä kaupunkia, joka ei ole tehty pelkästään kuluttamista varten, vaan joka on kulttuurin, innovaatioiden ja ihmisten kohtaamispaikka. Olen Nuhevin toiminnassa mukana koska haluan ajaa näitä asioita ja minulle tärkeitä arvoja sekä innostaa muita olemaan aktiivisia yhteiskunnassa.