Liity jäseneksi
Liity jäseneksi


Kuntavaaliohjelma 2017

HELSINGIN VIHREIDEN NUORTEN KUNTAVAALIOHJELMA 2017

Nuorten hyvinvointi

Jokaisella nuorella on oltava oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen missäpäin Helsinkiä tahansa. Kaupungin on rakennettava lisää omia edullisia vuokra-asuntoja ja kaavoitettava lisää opiskelija-asuntoja. Tyhjiä toimistotiloja on kaavoitettava asunnoiksi nykyistä helpommin. Puretaan vanhanaikaiset parkkipaikkanormit kaavoituksesta.

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi kaupungin pitää panostaa lisää resursseja etsivään nuorisotyöhön ja etenkin matalan kynnyksen työllistymis- ja mielenterveyspalveluihin. Matalan kynnyksen työpajoja ja ryhmätoimtaa sekä elämänhallinnallisia ja kuntouttavia palveluita tarvitaan lisää. Pidetään huolta kouluterveydenhuollon resursseista joka asteella. Tarjotaan nuorille enemmän seksuaaliterveysneuvontaa ja maksuton ehkäisy. Kaupungin tulee mahdollistaa laajamittainen perustulokokeilu Helsingissä.

Kotoutumisessa tärkeää on työ, mielekäs tekeminen ja tulevaisuudennäkymät. Kotouttamista Helsingissä tulee edistää parantamalla palveluja, niissä yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä lisäämällä, sekä vahvistamalla osallisuutta järjestötyöllä. Alueiden eriarvoistumista tulee vähentää sekä ennaltaehkäistä muun muassa asuntopolitiikalla; neljännes yksinelävistä asunnottomista on maahanmuuttajia sekä toinen neljännes yksinelävistä asunnottomista on alle 25-vuotiaita.

Koulutus

Myös toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta ja kaupungin tulee tarjota kaikille yhdenvertaiset oppimisvälineet. Koulujen ryhmäkoot tulee pitää pienenä, jotta yksilöllinen oppiminen toteutuu. Opettajille tulee tarjota koulutusta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä vähemmistöjen kohtaamisesta. Kaupungin tulee tarjota mahdollisuus vegaaniseen ruokaan kaikilla koulutusasteilla. Koulut tulee kokea turvallisiksi ympäristöiksi ja koulukiusaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn tulee panostaa.

Parannetaan lasten ja nuorten yhteiskunnallista osaamista lisäämällä demokratia- ja vaikuttamiskasvatusta kouluihin. Nuorten todellista vaikutusvaltaa tulee lisätä antamalla Ruudin ydinryhmän tai vastaavan tahon edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksiin ja seuraamalla nuorten aloitteiden vaikuttavuutta kuntapolitiikassa. Näin turvataan yhtäläiset vaikuttamismahdollisuudet muiden nuorisovaltuustojen kanssa.

Ympäristö

Helsingin kaupungin tulee olla suunnannäyttäjä muille kunnille ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hankinnoissa ja investoinneissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti ympäristövastuullisuuteen ja energiantuotannossa kaupungin tulee hyödyntää enemmän uusiutuvia ja hajautettuja energiamuotoja. Salmisaaren voimalaitoksen tulee luopua kivihiilen käytöstä ja siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Vihreässä Helsingissä ihmiset pääsevät liikkumaan helposti kävellen, pyörällä ja julkisella liikenteellä. Kaupungin on tuettava ilmastoystävällisiä liikkumismuotoja ja tarjottava kunnolliset kevyen liikenteen väylät. Helsinkiin johtavia sisääntuloteitä tulee muuttaa kaupunkibulevardeiksi sillä ne elävöittävät kaupunkiympäristöjä ja vähentävät autoliikennettä ydinkeskustassa.

Kaavoituksessa on otettava huomioon myös luonto ja kaupungin viheralueet. Kaupunkibulevardien varret on kaavoitettava Keskuspuistoa säästäen niin, että sen ekologinen käytävä säilyy. Puistot ja metsät ovat tärkeitä myös kaupunkilaisten virkistysalueina.

Kaupungin on mahdollistettava laajat kierrätysmahdollisuudet ja muovinkeräys on laajennettava kaikkiin taloyhtiöihin. Kaupungin on vauhditettava myös hävikkiruoan kierrätystä.