Liity jäseneksi
Liity jäseneksi


På svenska

POLITIK FÖR ETT JORDKLOT

Finländarna förbrukar resurser motsvarande fyra jordklot. Klimatkrisen, den minskande biodiversiteten i naturen och föroreningen av vattendrag är alla tecken på ett ohållbart levnadssätt. Helsingfors måste sluta använda fossila bränslen – vindkraftverk kunde ge staden en ståtlig kustlinje, och skulle producera ren energi.

MER UTRYMME FÖR MÄNNISKOR – INTE FÖR BILAR

Kollektivtrafik är ett stadsmässigt sätt att röra sig; bilar står i vägen. Kollektivtrafikens kvalitet bör förbättras och biljettpriserna sänkas. Att röra sig med cykel i staden bör underlättas. Helsingfors måste ta i bruk en trängselskatt och bygga spårbaserad tvärtrafik.

I HELSINGFORS FINNS UTRYMME FÖR VAR OCH EN

Människornas mångfald är en del av Helsingfors: här finns utrymme för ett brett spektrum av kulturer, etniska grupper, kön och sexualiteter. Lika grundläggande rättigheter tillhör alla. En högklassig basservice bör finnas tillgänglig för varje helsingforsare. Kommunalskatten kan höjas för att servicen inte ska behöva dras ned.

OBEHÖRIG VISTELSE TILLÅTEN

I en stad bör det finnas utrymme för fri kultur och självutformad aktivitet. Helsingfors är inte endast till för konsumtion. Det bör finnas lagligt utrymme för gatukonst, och lediga anlagstavlor behövs i varje kvarter.

ALLA RÖSTER MÅSTE HÖRAS

Beslutsfattandet bör föras närmare stadsborna och göras mer transparent. När huvudstadsregionens kommuner slås samman, bör invånarna erbjudas en möjlighet att påverka frågor berörande sitt närområde till exempel i stadsdelsfullmäktige. Ungdomar bör ges verkligt inflytande istället för bara diskussionsklubbar.

EN TRIVSAM, GRÖN STAD

En trivsam stad kräver både närbelägna grönområden och tät bebyggelse. Skogsskydd är viktigt inte endast ur en välfärds- utan också ur en biodiversitetssynvinkel. Fler rimligt prissatta lägenheter måste byggas i Helsingfors. Tomter för studielägenheter bör reserveras på stadens nya bostadsområden. Hemlöshetsproblemet bör elimineras genom att bygga tillräckliga mängder lägenheter för stödboende.

 

Så kan jag påverka:

Genom att använda kollektivtrafik, äta vegetariskt, minska min konsumtion, återvinna, byta till ekologisk el, gynna ekologisk mat och rejäl handel, spara energi, cykla, ifrågasätta rådande praxis, föra fram mina åsikter, lobba beslutsfattare, rösta på De Gröna, och bli medlem i Helsingfors Unga Gröna.

Helsingfors Unga Gröna rf är en grön ungdomsorganisation som grundades våren 2003. Vi vill ha en ren omgivning, demokrati, frihet och social rättvisa. Därför gör vi högljudd och synlig politik både på gator och i maktens korridorer.

Bli medlem – för ett bättre Helsingfors och en bättre värld!